Should I do the keto diet

Should I do the keto diet